Wonen en werken voor mensen met autisme
'
missie en visie
doelgroep
werkwijze
tarieven
vacatures
foto-impressie
Welkom bij De Buinerhof
De Buinerhof is een kleinschalige christelijke Woon-Werkgemeenschap (WWA) voor volwassenen met autisme waarbij het wonen, het werken (dagbesteding), de sociale vaardigheidstraining en de begeleiding op elkaar zijn afgestemd. De WWA biedt 24-uurs begeleiding in een stabiele omgeving. Voor een aantal bewoners is het verblijf in de WWA permanent. Anderen stromen na verloop van tijd door naar minder intensieve woonvormen.

De Woon-Werkgemeenschap bevindt zich op een grote herenboerderij met daaromheen bijgebouwen en weilanden met dieren. De prachtige locatie biedt rust en ruimte.

Vanuit de visie van de WWA wordt veel aandacht besteed aan autonomie en het creatieve proces waarbij het maken van kunst een grote rol speelt. Het atelier bevindt zich op het terrein.